350 GEORGIA HWY 186
350 GEORGIA HWY 186 Good Hope, Georgia 30641 Hoa Kỳ

$40,000
 Tạo Chỉ Dẫn
 
­
­
­
Advertiser Logo
Listing Courtesy of FMLS and RE/MAX PREFERRED
3 Mẫu Anh
Ngoại Thất
Khu dân cư
5223698
Id Web
5223698
MLS ID
TERRACRES AT GOOD HOPE
Phân khu
Walton County School District
Học Khu
Harmony - Walton
Trường tiểu học
Carver
Trường trung học cơ sở
Monroe Area
Cao
1,573
ngày trước

Về 350 GEORGIA HWY 186

RURAL 2+ ACRE LOTS - LEVEL, OPEN, WOODED IN NICE GOOD HOPE AREA.
Status: Pending

Last Updated on: 03/17/2018
Listing Courtesy of FMLS and RE/MAX PREFERRED

PROPERTY INFORMATION

Location
Rural
Listing Provided Courtesy of FMLS and RE/MAX PREFERRED
Listing Courtesy of FMLS and RE/MAX PREFERRED