Kingston Highway

Kingston Highway
Kingston, Georgia 30145 Hoa Kỳ

$25,000
 Tạo Chỉ Dẫn
 
­
­
­
Advertiser Logo
2 Mẫu Anh
Ngoại Thất
Khu dân cư
5706835
Id Web
5706835
MLS ID
Jolly Acres
Phân khu
BARTOW COUNTY
Học Khu
Johnson - Floyd
Trường tiểu học
Model
Trường trung học cơ sở
Model
Cao
131
ngày trước

Về Kingston Highway

Looking to build? Great lots - this lot is 1.58 acres.
Status: Active

Last Updated on: 10/23/2016

PROPERTY INFORMATION

Amenities 
Other
Location 
In Subdivision