15 Legend Creek Terrace
15 Legend Creek Terrace Douglasville, Γεωργια 30134 Ηνωμένες Πολιτείες

$7,000
 ΒΡΕΙΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ
 
­
­
­
Advertiser Logo
Listing Courtesy of FMLS and Heritage Oaks Realty, LLC
1 Έκταση
Εξωτερικός χώρος
Κατοικήσιμη έκταση
5973495
Web Id
5973495
Κωδικός MLS
The Willows at Legend Creek
Υποδιαίρεση
Paulding County School District
Σχολική περιφέρεια
Nebo
Δημοτικό
Irma C. Austin
Γυμνάσιο
South Paulding
Λύκειο
283
ημέρες πριν

Σχετικά 15 Legend Creek Terrace

Residential building lot available in The Willows at Legend Creek subdivision. Utilities at street.Covenant protected. Bring your builder. Swim, tennis lake community.
Status: Active

Last Updated on: 12/11/2018
Listing Courtesy of FMLS and Heritage Oaks Realty, LLC

PROPERTY INFORMATION

Location
Corner Lot
Listing Provided Courtesy of FMLS and Heritage Oaks Realty, LLC
Listing Courtesy of FMLS and Heritage Oaks Realty, LLC