Dallas Acworth Highway
Dallas Acworth Highway Dallas, Γεωργια 30132 Ηνωμένες Πολιτείες

$1,197,070
 ΒΡΕΙΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ
 
­
­
­
Advertiser Logo
Listing Courtesy of FMLS and Homestead Properties, LLC.
34 Έκταση
Εξωτερικός χώρος
Μονοκατοικία
6053092
Web Id
6053092
Κωδικός MLS
Paulding County School District
Σχολική περιφέρεια
Dallas
Δημοτικό
Sammy McClure Sr.
Γυμνάσιο
East Paulding
Λύκειο
131
ημέρες πριν

Σχετικά Dallas Acworth Highway

34.3 +/- Acres on Dallas Acworth Hwy (GA 381). Approximately 1800' road frontage with good sight distance for ingress and egress. The property is located in the commercial overlay district of Paulding County and should rezone without difficulty. Sewer is nearby with this property backing up to Light Industrial zoned park. Just outside Dallas City Limits in Paulding County. Could be a great location for a Neighborhood shopping center, gas and convenience store, etc.
Status: Active

Last Updated on: 12/12/2018
Listing Courtesy of FMLS and Homestead Properties, LLC.

χαρακτηριστικά

lot description
Δασώδης
Listing Provided Courtesy of FMLS and Homestead Properties, LLC.
Listing Courtesy of FMLS and Homestead Properties, LLC.